Parkering

Vi utför parkeringsservice åt både privata och kommunala uppdragsgivare
Syftet med tjänsten är att  öka framkomligheten i trafiken och att förbättra trivseln i boendemiljöer.

Felparkerade bilar kan utgöra en fara om de blockerar korsningar och utrymningsvägar eller stoppar upp trafiken. En välhållen parkering bidrar även till en trevlig boendemiljö.

I en parkeringsvaktens uppdrag ingår att:

  • Kontrollera att fordon har parkerat rätt
  • Parkeringsavgift är erlagd
  • Eventuella tillstånd finns
  • Övriga parkeringsregler på området följs

Vid upptäckta brister utfärdar parkeringsvakten en kontrollavgift.
Med parkeringsservice skapar vi både en bättre säkerhet för alla i området och en ökad trygghet och trivsel för de boende.

Vi erbjuder ett åtagande som inkluderar ansvar för korrekt skyltning och information till boende och besökande i området, system för betalning av parkeringsavgifter och kontroll av hur parkeringsreglerna uppfylls.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.