Tjänster

Vi levererar ett stort antal tjänster i dagsläget.
Nedan ser du exempel på detta:

Rondbevakning
Stationärbevakning
Parkering
Trygghetsjour
Ordningshållning
Receptionister
Svinntjänster
Säkerhetsteknik
Byggbevakning
Tillfälliga larm/Kameraanläggningar

Copyright © 2019 Safekeeper AB