Trygghetsjour

Som fastighetsägare eller bostadsförening är det viktigt att kunna erbjuda en trygg boendemiljö.

När grannarna spelar alltför hög musik eller när det är oväsen i trapphuset finns vi här för era hyresgäster eller medlemmar.

När ni ansluter er fastighet till trygghetsjour hos oss så ger ni de boende en enkel väg för anmälning av störningsproblem.
När en anmälan kommer in till oss skickar vi vår personal till platsen för en bedömning av situationen och, om det är läge för det, tar vi kontakt med de personer som stört ordningen för att försöka lugna ned situationen.
Om situationen bedöms vara allvarlig tillkallas även polis.

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening får ni alltid en rapport med beskrivning av situationen och vilka åtgärder vi genomfört.

Exempel på när trygghetsjouren kan användas:
• Hög musik
• Fester
• Spring i trapphus
• Högljudda samtal
• Skällande hund
• Nyttjande av tvättstuga på felaktiga tider
• Gårdsfest som bryter mot ordningsregler

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.