Rondering

Våra ronderande tjänster är ett kostnadseffektivt alternativ med väktare som utför till exempel bevakning för flera kunder inom ett begränsat geografiskt område, rycker ut vid larm samt öppnar och stänger företagens lokaler.

Du betalar bara för den tid du behöver oss och du delar kostnaden med andra kunder inom samma geografiska område. Nedan presenterar vi områdesbevakning och ronderande bevakning som ofta utgör grunden till våra tjänster och som kan kopplas ihop med övriga uppdrag enligt önskemål.

Ronderande bevakning

Med rondering förebygger du skador samt säkerställer att dina fastigheter är stängda, låsta. Under ronden kontrollerar vi exempelvis dörrar, fönster och utrymningsvägar, till- eller frånslag av inbrottslarm samt behörighetskontroll av kvarvarande personal, besökare och bilar på området. Väktaren rapporterar sitt arbete och ger därför dig en god översikt över åtgärder och iakttagelser under bevakningen.

Områdesbevakning

Safekeepers områdesbevakning förebygger brott samt ger ökad trygghet och säkerhet på tider när verksamheter står obemannade. Som kund får du del av en bilburen väktare som cirkulerar inom ett angivet geografiskt område, iakttar, gör yttre tillsyn och rapporterar om händelser. Eftersom väktaren hela tiden befinner sig i närområdet får du snabb inställelsetid vid larm.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.